Tips

Betrek je een nieuwbouwwoning of is de waterleidinginstallatie in je huis vernieuwd? Spoel de waterleidingen de eerste drie maanden dagelijks goed door.

meer tips
Kraanwater is net zo goed als bronwater en mineraalwater

Hoe zuiver verpakt water is, en wat de mineralensamenstelling is, verschilt of het bron- of mineraalwater is, en per merk. Verpakt water is in ieder geval niet beter voor je gezondheid dan ons kraanwater. Nederlands kraanwater staat onder strenge controle: elke stap in het zuiveringsproces wordt door de drinkwaterbedrijven continu gecontroleerd. In de Waterleidingwet zijn van 65 stoffen de maximale hoeveelheden die in het kraanwater mogen voorkomen vastgesteld. De overheid (ministerie van VROM) controleert de bedrijven streng op de naleving van deze wet.

Stelling: Nederlands kraanwater bevat geen chloor

Juist  Onjuist