Tips

Om legionella te voorkomen moet je je warmwatertoestel afstellen boven de 60ºC

meer tips
Verschillende tarieven voor kraanwater

Drinkwaterbedrijven hanteren verschillende tarieven voor het door hun geleverde kraanwater. Hieronder kun je lezen wat de oorzaken hiervan zijn:


Belastingen
De provinciale belastingen voor grondwaterwinning en gemeentelijke belastingen voor precario (leidingen onder de grond) verschillen sterk per regio. Deze belastingen zie je terug op de waterrekening, en zorgen dus voor tariefverschillen.

Oppervlaktewater duurder
Voor het zuiveren van oppervlaktewater (uit een rivier of meer) zijn ingewikkelder en duurdere zuiveringsmethoden nodig dan voor grondwater. Kraanwater dat is gemaakt van oppervlaktewater is daarom duurder.

Langere leidingen
Wanneer een drinkwaterbedrijf zich niet vlakbij de bebouwde omgeving bevindt, moeten zij er een een wijd vertakt distributienetwerk op na houden om mensen van water te kunnen voorzien. En hoe langer de weg die het water moet afleggen, hoe meer het waterbedrijf in het netwerk moet investeren. Deze kosten worden doorberekend in de waterprijs, net als de kosten van onderhoud en reparaties.

Verstedelijking
Hoewel er in stedelijk gebied per kilometer drinkwaterleiding meer huizen zijn aangesloten, kan de waterprijs er hoger zijn. Het is er namelijk veel complexer om leidingen aan te leggen en te onderhouden. Zo liggen er bij dichte bebouwing eerder leidingen en kabels van andere voorzieningen (telecom, elektriciteit, gas en riolering) in de weg, waardoor de werkzaamheden van het drinkwaterbedrijf worden bemoeilijkt.

Ondergrond
Bepaalde voorzieningsgebieden hebben een slappe ondergrond (veen), waardoor men vaker last heeft van verzakkingen en leidingbreuk(en). Ook dit heeft invloed op de prijs.

Klantgrootte
In gebieden met een relatief laag watergebruik moeten de vaste kosten van het waterbedrijf worden opgebracht door minder kubieke meters. Dit kan komen doordat er in het voorzieningsgebied weinig grote bedrijven zijn gevestigd of doordat de inwoners relatief zuinig met water omgaan. Een lagere afzet per aansluiting leidt i.h.a. tot een hogere prijs per kuub.

Meer informatie over tarieven
Wil je meer weten over de tarieven van de drinkwaterbedrijven in Nederland, bekijk dan het Tarievenoverzicht drinkwater per 1 januari 2012. Wil je snel weten welk tarief/tarieven jouw drinkwaterbedrijf rekent, kijk dan op de website van jouw drinkwaterbedrijf.


Stelling: veel water drinken zuivert je lichaam

Ja  Nee