Tips

Langere tijd van huis geweest? Laat het koude en warme water bij alle kranen voor gebruik minimaal één minuut doorstromen

meer tips
Bronnen voor kraanwater

In Nederland wordt het water gewonnen uit vier typen bronnen: grondwater, oppervlaktewater, oevergrondwater en duinwater. De grootste bron is grondwater (ruim 60%). In de aan zee gelegen gebieden wordt oppervlaktewater (voornamelijk uit de Rijn, Maas en het IJsselmeer) gebruikt voor drinkwaterbereiding omdat dicht bij zee het grondwater te zilt is.

Natuurlijk duinwater is regenwater dat in de duinen infiltreert, en is in feite grondwater. Waterbedrijven in Noord- en Zuid-Holland leveren duinwater. Omdat de beschikbare hoeveelheid natuurlijk duinwater niet voldoende is, wordt in een aantal duingebieden voorgezuiverd water uit bijvoorbeeld de Maas geïnfiltreerd. Nadat dit door de bodemlagen is gezakt en gezuiverd, is het op te pompen als drinkwater. Deze duinfiltratie is uniek in de wereld.

Oevergrondwater is voormalig oppervlaktewater, dat via de oevers van rivieren de grond is ingetrokken. Het Zuid-Hollandse waterbedrijf Oasen gebruikt als enige in Nederland oevergrondwater.

Kijk voor meer informatie over welke bronnen de drinkwaterbedrijven gebruiken op hun websites (zie de logo's onderaan deze pagina).

Het IJsselmeer,
een van de grote zoetwaterbronnen
voor Nederlands kraanwater.

Beeld: Nationale Beeldbank

Stelling: mineraalwater is zuiverder dan kraanwater

Ja  Nee