Tips

Drink alleen koud kraanwater. Dat smaakt niet alleen beter, in warm water kunnen metalen uit je boiler of geiser opgelost zijn

meer tips
Controle van ons kraanwater

Het Nederlandse kraanwater is van uitstekende kwaliteit en wordt op basis van door de World Health Organization (WHO) en Nederlandse overheid (VROM) vastgelegde normen streng gecontroleerd. Controle vindt plaats tijdens de winning, het zuiveren en steekproefsgewijs bij de consument thuis. De VROM-Inspectie heeft direct toezicht op de naleving van wet- en regelgeving door de drinkwaterbedrijven. Zij houdt toezicht op de kwaliteit van het geproduceerde en gedistribueerde drinkwater.


Mocht er een keer iets aan de hand zijn met de kwaliteit van het water in een bepaalde regio, dan neemt het betreffende waterbedrijf in overleg met VROM-Inspectie direct maatregelen. Extra zuivering, een menging met ander water of, in het uiterste geval, sluiting van de bron zijn daar voorbeelden van. Klanten worden in deze gevallen geïnformeerd.

Jaarlijks worden de resultaten van het VROM-onderzoek naar de kwaliteit van het Nederlandse kraanwater gepubliceerd. Voor meer informatie, zie de website van de VROM-Inspectie.


Stelling: babyvoeding kun je bereiden met kraanwater

Juist  Onjuist