Tips

Om tijdens vorst bevriezing van waterleidingen te voorkomen is het belangrijk om de thermostaat van de verwarming nooit lager te zetten dan tien graden Celsius.

meer tips
Kraanwater aan boord van caravan of boot

De kwaliteit van drinkwater aan boord gaat doorgaans snel achteruit. Boot- of caravaneigenaren die in hun watertank getapt kraanwater willen drinken, doen er goed aan de tank regelmatig te ontsmetten en het water elke drie dagen te verversen. In de watertank blijft gauw een laagje vervuiling achter (biofilm) waarin bacteriën zoals legionella een goede voedingsbodem vinden. Vooral bij warm weer is ontsmetten en verversen belangrijk om bacteriegroei tegen te gaan.


Tips
Op de website van waterbedrijf Vitens, kraanwaterleverancier van o.a. de provincies Friesland en Flevoland, vind je tips voor het schoonhouden van watertanks in boot of caravan, zie:
Houd watertank in boot of caravan schoon

Onderzoek naar kwaliteit drinkwater aan boord
Een onderzoek van Vitens heeft bevestigd dat het water in de watertank op veel boten teveel bacteriën bevat. Het is dan al snel geen betrouwbaar drinkwater meer.

Terwijl het drinkwater in huis zorgvuldig en continu bewaakt wordt door het waterbedrijf, is het aan de eigenaar van boot of caravan zelf om in de gaten te houden wat er met getankt water gebeurt. Vanwege vragen van Vitens-klanten en de redactie van ANWB Waterkampioen besloot Vitens in augustus 2008 de proef op de som te nemen. Een monsternemer van Vitens heeft op tientallen pleziervaartuigen in diverse havens een monster genomen van het kraanwater en indien aanwezig het douchewater aan boord. De analyseresultaten geven een duidelijk beeld: de bacteriologische kwaliteit van de meeste monsters was slecht. Dit blijkt uit de schrikbarend hoge koloniegetallen (bij 22 graden), een indicatie van het tal bacteriën in het water. Bij ongeveer de helft van de monsters is een legionellabacterie aangetroffen. Slechts enkele van de onderzochte monsters zijn goed te noemen.


Stelling: veel water drinken zuivert je lichaam

Ja  Nee