Tips

Gebruik een waterbesparende douchekop, dat scheelt soms wel de helft van het waterverbruik.

meer tips
Normen voor kwaliteit

Voordat het water bij je thuis uit de kraan komt, wordt het door het waterbedrijf gezuiverd. Bij deze zuivering wordt uitgegaan van in wetgeving vastgelegde normen.

Er zijn normen voor de zuurgraad, de kleur en de temperatuur, normen voor de maximale hoeveelheid van vele tientallen in het water opgeloste stoffen (van Ammonium tot Zink), normen voor het aantal bacteriën per milliliter enzovoort. Je kunt het bijna niet bedenken of er is precies vastgelegd hoeveel ervan in drinkwater mag zitten. Want hoe zuiver en veilig ons drinkwater ook mag zijn, het is wel een ‘levende’ stof waarin tientallen zouten, mineralen en dergelijke voorkomen. De meeste van die stoffen zijn – in de hoeveelheden die in drinkwater voorkomen - goed voor ons, zoals calcium, magnesium, natrium, kalium, carbonaten en sulfaten. En er is streng voorgeschreven wat de maximale hoeveelheid per stof mag zijn; in het Waterleidingbesluit wordt van ongeveer 65 stoffen precies omschreven hoeveel er maximaal in drinkwater mag zitten.

Alle stoffen zijn in zulke minuscule hoeveelheden present dat ze absoluut geen kwaad kunnen. Denk bij de concentraties niet aan grammen per liter, maar aan microgrammen en picogrammen: concentraties die zó laag zijn dat ze alleen met de meest geavanceerde apparatuur gemeten kunnen worden.

Belangrijk is het te beseffen dat bij het opstellen van alle normen steeds uitgegaan wordt van het effect van bepaalde stoffen op de kwetsbaarste mensen, zoals baby’s, zieken en bejaarden.

Alle drinkwaterbedrijven in ons land wachten overigens het overschrijden van de gestelde normen nooit af: als de concentratie van een bepaalde stof de norm nadert, worden er maatregelen genomen, zoals extra zuivering of het mengen met ander water.

Stelling: babyvoeding kun je bereiden met kraanwater

Juist  Onjuist