Tips

Een nieuwe kraan? Dan is het verstandig de kraan 's ochtends voor gebruik een aantal seconden te laten lopen

meer tips
Water uit de kraan

Na zuivering wordt het water via pompstations het leidingnetwerk ingevoerd. Nederland heeft een uitgebreid, goed onderhouden ondergronds waterleidingnetwerk(lengte van 116.000 km), waarop vrijwel alle woningen en bedrijven (circa 99,9%, ruim 7.564.000 aansluitingen) zijn aangesloten. De distributie eindigt bij de watermeter, meestal daar geplaatst waar de leiding een huis binnenkomt.


Stelling: Nederlands kraanwater is niet duur

Juist  Onjuist