Tips

Om legionella te voorkomen moet je je warmwatertoestel afstellen boven de 60ºC

meer tips
Zuiveren van water

Ongeacht waar het vandaan komt moet al het bronwater worden gezuiverd voordat het het predikaat kraanwater verdient. Grondwater is al redelijk schoon van nature. Opgepompt grondwater gaat na enkele beluchtingsbehandelingen het leidingnetwerk in. Datzelfde geldt min of meer ook voor duinwater, al dan niet als geïnfiltreerd oppervlaktewater (oppervlaktewater dat in de duinen wordt geinfiltreerd). Niet-geïnfiltreerd oppervlaktewater (oppervlaktewater uit meren en rivieren dat direct wordt gezuiverd tot kraanwater) daarentegen bevat allerlei stoffen die er eerst uitgehaald moeten worden. Daar is een complex systeem van behandeling, bezinking en zand- en koolfilters voor nodig. Tegenwoordig worden ook nieuwe methoden met ultraviolet licht (UV) toegepast. Die blijken zeer effectief en hebben als voordeel dat ze de waterkwaliteit niet beïnvloeden. En bovendien hoeft er geen chloor meer te worden toegevoegd.


Het zuiveringsproces per type bronwater verschilt, maar het resultaat blijft echter gelijk: gezond en betrouwbaar kraanwater.

Op de websites van de waterbedrijven vind je informatie over de wijze waarop zij hun water zuiveren.


Stelling: Nederlands kraanwater is niet duur

Juist  Onjuist