Tips

Om legionella te voorkomen moet je je warmwatertoestel afstellen boven de 60ºC

meer tips
Drinkwaterbedrijven en natuurbeheer

Drinkwaterbedrijven zijn natuurbedrijven; zij beheren circa 20.100 hectare natuurgebied in Nederland. Dit zijn ongeveer 40.000 voetbalvelden of 0,5% van het totale oppervlak van Nederland. Van dit natuurgebied, is maar liefst 84% opengesteld voor het publiek. Deze gebieden, zogenaamde waterwingebieden, zijn niet alleen van belang voor onze drinkwatervoorziening, zij zijn ook een rijke voedingsbron en veilige haven voor vele inheemse planten, dieren en insecten.

In en om deze natuurgebieden moet het grondwater door middel van strenge regels beschermd worden. Het is voor drinkwaterbedrijven heel belangrijk dat het grondwater zo schoon mogelijk is. Daarom worden voortdurend projecten opgezet om nieuwe natuur te ontwikkelen rondom de waterwingebieden en wordt nauw samengewerkt met boeren, natuurbeschermers en gemeenten om het grondwater te beschermen.

'Lopen over Water'
Waterbedrijf Vitens heeft i.s.m. RTL 4 in 2010 een mooie programmareeks gemaakt over haar waterwingebieden. Bas Westerweel laat in het programma 'Lopen over Water' zien hoe prachtig de natuur in en rondom de waterwingebieden is. Bij elke wandeling heeft Bas gezelschap van een boswachter, een historicus of een waterdeskundige die laat zien wat de bijzonderheden zijn van speciaal dat gebied. Meer informatie, en links naar uitzending gemist, vind je op de website www.vitensnatuurlijk.nl.

Stelling: als ik terug ben uit het buitenland ben ik blij weer Nederlands kraanwater te kunnen drinken

Ja  Nee