Tips

Een nieuwe kraan? Dan is het verstandig de kraan 's ochtends voor gebruik een aantal seconden te laten lopen

meer tips
Drinkwaterbedrijven partner van Water Footprint Network

De Nederlandse drinkwaterbedrijven steunen via hun branchevereniging Vewin het Water Footprint Network (WFN) als sponsoring partner. De door het WFN ontwikkelde Footprint geeft de hoeveelheid water aan, benodigd voor het maken van een product. Het concept zal door Vewin worden ingezet om de Water Footprint op Nederlandse drinkwaterbronnen inzichtelijk te maken. Vewin zal zelf een bijdrage leveren aan verdere ontwikkeling van de Footprint en het Water Footprint Network ondersteunen.

De basis voor de Footprint is gelegd door Arjen Hoekstra, hoogleraar multidisciplinair waterbeheer aan de Universiteit Twente. In het Vewin-magazine Waterspiegel zei hij: ”De Water Footprint legt de relatie tussen consumptiegoederen en het watergebruik in de gehele achterliggende keten van een product.” De Water Footprint is volgens hem een instrument voor duurzaam en efficiënt watergebruik en moet bewustwording creëren.

Stelling: mineraalwater is zuiverder dan kraanwater

Ja  Nee