Tips

Drink alleen koud kraanwater. Dat smaakt niet alleen beter, in warm water kunnen metalen uit je boiler of geiser opgelost zijn

meer tips
Drinkwaterbedrijven partner van Water Footprint Network

De Nederlandse drinkwaterbedrijven steunen via hun branchevereniging Vewin het Water Footprint Network (WFN) als sponsoring partner. De door het WFN ontwikkelde Footprint geeft de hoeveelheid water aan, benodigd voor het maken van een product. Het concept zal door Vewin worden ingezet om de Water Footprint op Nederlandse drinkwaterbronnen inzichtelijk te maken. Vewin zal zelf een bijdrage leveren aan verdere ontwikkeling van de Footprint en het Water Footprint Network ondersteunen.

De basis voor de Footprint is gelegd door Arjen Hoekstra, hoogleraar multidisciplinair waterbeheer aan de Universiteit Twente. In het Vewin-magazine Waterspiegel zei hij: ”De Water Footprint legt de relatie tussen consumptiegoederen en het watergebruik in de gehele achterliggende keten van een product.” De Water Footprint is volgens hem een instrument voor duurzaam en efficiënt watergebruik en moet bewustwording creëren.

Stelling: in een restaurant moet je gratis of tegen een kleine vergoeding een karaf kraanwater kunnen krijgen

Ja  Nee