Tips

Om tijdens vorst bevriezing van waterleidingen te voorkomen is het belangrijk om de thermostaat van de verwarming nooit lager te zetten dan tien graden Celsius.

meer tips
Gevolgen klimaatverandering voor de watervoorziening

Door klimaatverandering kan een zoetwatertekort ontstaan doordat de aanvoer afneemt. Zestig procent van het zoetwateraanbod (oppervlaktewater) komt uit de Rijn. Gevoed met smeltwater en regenwater uit de Alpen voorziet die een groot deel van Nederland van zoetwater, precies in de tijd dat wij dit het hardst nodig hebben: de zomer. Door een gewijzigd klimaat kan dat veranderen. Minder sneeuw, dus minder smeltwater. De Rijn wordt dan vooral een regenrivier en de waterpiek verschuift naar voren. De aanvoer in de zomer kan dan met 40 procent dalen. 


De Rijn in de Zwitserse Alpen


Ook de neerslag, goed voor 30 procent van het zoetwateraanbod, neemt mogelijk af door de opwarming van de aarde. Volgens Rijkswaterstaat kan dat in extreme gevallen oplopen tot een vermindering van 75 procent in de komende 100 jaar. Een zomer als die van 2003, een van de warmste sinds het KNMI in 1697 begon met metingen, wordt dan normaal. Van de Maas, een regenrivier die zuidelijk Nederland van drinkwater voorziet, resteert dan een stroompje.

Verzilting
Zout zeewater kan via de rivieren die uitmonden in zee, het land binnenstromen, dat heet verzilting. Het water wordt daardoor ongeschikt voor landbouw en drinkwater. Normaal gesproken spoelt zout zeewater niet het land in, omdat rivieren het met de zoetwateraanvoer terugduwen. Maar als door de klimaatverandering rivieren minder water aanvoeren duwt de rivier minder hard terug.

Zout water kan ook het grondwater binnendringen. Omdat Nederland deels onder zeeniveau ligt, en water naar het laagste punt stroomt, loopt zeewater naar het lager gelegen grondwater. Vooral in de diepe polders is dit het geval. Door de polders te ’spoelen’ met zoetwater, wordt verzilting voorkomen. Dat spoelen gebeurt door in grote rivieren een sluis te openen.

Stelling: als ik terug ben uit het buitenland ben ik blij weer Nederlands kraanwater te kunnen drinken

Ja  Nee