Tips

Om tijdens vorst bevriezing van waterleidingen te voorkomen is het belangrijk om de thermostaat van de verwarming nooit lager te zetten dan tien graden Celsius.

meer tips
Het waterlogo

Het waterembleem 


Het zogenoemde ‘waterwiebel-logo’ is hét symbool voor (kraan-)water. Het is o.a. terug te vinden op putdeksels of borden die grondwaterbeschermingsgebieden of waterwingebieden aanduiden.

Geschiedenis
Het logo is in eerste instantie ontwikkeld voor Gemeentewaterleidingen Amsterdam, door de Amsterdamse kunstenaar Jan Ketting omstreeks 1967. De Commissie Voorlichting Waterleidingbedrijven van Vewin stelde rond die tijd voor het embleem te gebruiken voor alle waterleidingbedrijven, met als belangrijkste drijfveer een eenduidig embleem voor de toenmalige 145 waterbedrijven. In 1968 werd het logo als hét embleem ‘voor de waterleiding in Nederland’ geïntroduceerd. Daarbij is afgesproken dat het embleem in combinatie met de naam van het waterbedrijf gecombineerd mag worden. Toen de drinkwaterbedrijven groter werden (door fusies) ontstond bij de bedrijven de behoefte om een eigen logo en huisstijl te ontwikkelen.


Stelling: Nederlands kraanwater is niet duur

Juist  Onjuist