Tips

Betrek je een nieuwbouwwoning of is de waterleidinginstallatie in je huis vernieuwd? Spoel de waterleidingen de eerste drie maanden dagelijks goed door.

meer tips
Met kraanwater lekker schoon!


Tegenwoordig zijn we wel gewend aan regelmatig wassen, van lichaam én kleding. Lekker makkelijk en schoon! Maar eigenlijk doen we dat in onze Westerse wereld ook nog maar recent. Een groot onderzoek in 1970 in West-Duitsland leverde de volgende cijfers op: gemiddeld wisselt men eens per 2 dagen van hemd, eens per 3 à 4 dagen van sokken en ondergoed en eens per 4 weken van beddegoed. Meer dan de helft van de bevolking ging eens per week in bad en 10 procent deed dat zelfs maar eens per maand. In heel West-Europa had in die tijd slechts 50 tot 80 procent van de gezinnen een eigen badkamer.

Stelling: als ik terug ben uit het buitenland ben ik blij weer Nederlands kraanwater te kunnen drinken

Ja  Nee