Tips

Betrek je een nieuwbouwwoning of is de waterleidinginstallatie in je huis vernieuwd? Spoel de waterleidingen de eerste drie maanden dagelijks goed door.

meer tips
Waterbedrijven en recycling: reststoffen worden hergebruikt

Bij het maken van kraanwater blijven reststoffen over. Om deze reststoffen te kunnen hergebruiken, hebben de drinkwaterbedrijven in 1995 de Restoffenunie opgericht. De Reststoffenunie zorgt ervoor dat bepaalde reststoffen die overblijven uit het proces van het maken van drinkwater, zoals kalkkorrels (om water te ontharden), zgn. actief kool (uit filtratieprocessen) of filterzand, worden hergebruikt.

Wat voor het ene bedrijf een reststof is, is voor het andere bedrijf een grondstof. Zo worden alle kalkkorrels (die overblijven na het ontharden van water) hergebruikt, bijvoorbeeld voor siergrind, bodemisolatie, en de glas-, energie- en staalindustrie. Van de in totaal 107.965 ton reststoffen, die aangeboden worden aan de Reststoffenunie, wordt maar liefst 94% hergebruikt.

Meer informatie, zie www.reststoffenunie.com


Stelling: Nederlands kraanwater bevat geen chloor

Juist  Onjuist