Tips

Drink alleen koud kraanwater. Dat smaakt niet alleen beter, in warm water kunnen metalen uit je boiler of geiser opgelost zijn

meer tips
Links
Kies een categorie
Waterinformatie
Nederlands Watermuseum te Arnhem
Allerhande informatie over (de werking van) het riool en de weg van het water.
Informatie over de Nederlandse waterkwaliteit; o.a. wet- en regelgeving en veelgestelde vragen en antwoorden.
Verzamelpagina met links naar allerhande informatie over en uit de watersector.
Water-informatie-portal.
Op deze website geven de samenwerkende drinkwaterbedrijven in Nederland informatie over veilige en efficiënte drinkwaterinstallaties. De website bevat de technische eisen die aan drinkwaterinstallaties worden gesteld en geeft inzicht in de taken en verantwoordelijkheden die de diverse betrokkenen hebben bij aanleg, beheer en onderhoud ervan. Ook geeft de website informatie over de wettelijke controles die de drinkwaterbedrijven uitvoeren op risicovolle drinkwaterinstallaties en waar zij daarbij op letten. De site wordt beheerd door Kiwa Certificatie en Keuringen.
Het infopunt over duurzaam omgaan met water (uit België).
Het Water Footprint Network (WFN) is opgericht ter bevordering van een duurzamer en evenwichtiger waterverbruik in de wereld. De 'water footprint' is een methode om gebruik van het schaarse water inzichtelijk te maken voor burgers, bedrijven en landen. Het is een initiatief van o.a. het Wereld Natuur Fonds en UNESCO-IHT.
Informatieve website voor kinderen van de basisschool
Waternieuws
WaterForum Online is een onafhankelijke website van NovaForum Publishing. De website is speciaal gericht op watermanagers werkzaam in de watersector, bij de industrie, bij kenniscentra en bij overheden.
Waterbedrijven
Nederlands waterbedrijf; waterleverancier in Noord-Brabant. Vewin-lid.
Nederlands waterbedrijf; waterleverancier in westelijk Zuid-Holland. Vewin-lid.
Nederlands waterbedrijf; waterleverancier in zuidelijk Zuid-Holland, geheel Zeeland en in het uiterste westen van Brabant. Vewin-lid.
Nederlands waterbedrijf; waterleverancier in het oosten van de provincie Zuid-Holland. Vewin-lid.
Nederlands waterbedrijf; waterleverancier in de provincie Noord-Holland. Vewin-lid.
Nederlands waterbedrijf, waterleverancier in de provincies Friesland, Gelderland, Overijssel, Flevoland, Utrecht en een aantal gemeenten in Drenthe. Vewin-lid.
Nederlands waterbedrijf; waterleverancier in de provincie Groningen en het Drentse Eelde en Paterswolde. Vewin-lid.
Nederlands waterbedrijf; waterleverancier in de gehele provincie Limburg. Vewin-lid.
Waternet is het eerste watercyclus-bedrijf in Nederland, bestaande uit Waterleidingbedrijf Amsterdam en de Dienst Waterbeheer en Riolering. Voorzieningsgebied is de gemeente Amsterdam en een groot gebied in de provincies Utrecht en Noord-Holland. Vewin-lid.
Nederlands waterbedrijf; waterleverancier in de provincie Drenthe. Vewin-lid.
Voor kids
Droppie Water geeft op een speelse manier informatie aan kinderen over water en het werk van de waterschappen. De website is dé kinderwebsite van de Nederlandse waterschappen.
'Duik in Brabant Water' is een educatieve website over water van Brabant Water voor jongeren van 8 tot 12 jaar.
Informatie over drinkwater voor basisschoolkinderen van Waterleiding Maatschappij Drenthe.
Kindereducatiewebsite van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Informatieve website voor kinderen van de basisschool
Overige
Informatie over geschillencommissies, waaronder de geschillencommissie Energie & Water.
Onder de noemer 'Nederland leeft met Water' zijn de gezamenlijke waterbeheerders Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen in 2003 gestart met een campagne over het nieuwe waterbeleid voor de 21ste eeuw.
Wandelen voor Water is een sponsorloop voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. De kinderen lopen een afstand van 6 km met 6 liter water in een WvW-rugzakje, om de praktijk van alledag voor veel kinderen in ontwikkelingslanden zelf te ervaren. Deze prestatie laten ze sponsoren door familie, vrienden en buren. Wandelen voor Water wordt gehouden in de week van Wereldwaterdag (elk jaar op 22 maart).
Bewoners van een nieuwbouwwoning of mensen die een nieuwe kraan hebben wordt geadviseerd de leidingen door te spoelen. Deze website bevat hierover meer informatie.
Stichting Jointhepipe.org is een non-profit organisatie die zich inzet voor een eerlijke verdeling van het drinkwater in de wereld. Jointhepipe.org is eerste sociale netwerk van kraanwater drinkers met als droom de langste waterpijpleiding ter wereld te bouwen en zo iedereen, overal ter wereld van schoon drinkwater te voorzien.

Stelling: Nederlands kraanwater bevat geen chloor

Juist  Onjuist