Wie is de baas van het water? - Wat weet jij van kraanwater?

Wie is de baas van het water?

Iedereen een beetje
In Nederland is niemand de baas van het water. Er zijn wel veel organisaties die een belangrijke rol spelen bij het water.
  • Drinkwaterbedrijven: leveren schoon en betrouwbaar drinkwater
  • Waterschappen: zorgen voor de zuivering van afvalwater
  • Gemeenten: zorgen voor de riolen en het oppervlaktewater bij jou in de wijk
  • Rijkswaterstaat: is verantwoordelijk voor het beheer van grote rivieren, kanalen, het IJsselmeer, de Noordzee en de Waddenzee

Drinkwaterbedrijven

Nederland heeft tien drinkwaterbedrijven. Zij zorgen er voor dat op elk gewenst moment schoon water uit de kraan stroomt. Ze halen water uit de grond of uit de rivier en maken dat schoon.

Lees verder

Waterschappen

We drinken bijna 2 liter; de rest verdwijnt via het putje of de afvoer in het riool. We noemen dat afvalwater. Het schoonmaken van afvalwater gebeurt door Waterschappen.

Lees verder

Gemeenten

De gemeente zorgt ervoor dat al het afvalwater via de riolering kan verdwijnen. Zij beheren en onderhouden de rioolbuizen in de grond.

Lees verder

Rijkswaterstaat

Voor de grote rivieren en kanalen, het IJsselmeer, de Noordzee en de Waddenzee in Nederland zijn niet de gemeenten maar Rijkswaterstaat verantwoordelijk.

Lees verder