Waterwingebied - Wat weet jij van kraanwater?

Waterwingebieden

Moeten schoon blijven
Zoals je in dit hoofstuk hebt kunt lezen, gebruiken we voor het maken van drinkwater grond- en oppervlaktewater. Hoe schoner dit water, hoe minder de drinkwaterbedrijven het hoeven te zuiveren om het lekker fris uit de kraan te laten komen.

WaterwingebiedDe gebieden waar de drinkwaterbedrijven het water oppompen noemen we waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden. Om deze plekken zo schoon mogelijk te houden gelden allerlei extra strenge regels. Je  herkent deze gebieden aan de blauwe bordjes langs de weg waar waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied op staat.

In een beschermingsgebied zijn vaak wel woningen, wegen en bedrijven toegestaan, maar moet iedereen er extra goed op letten dat de bodem en het grondwater niet vervuild raken. Er gelden bijvoorbeeld zeer strenge regels voor het gebruik van mest en onkruidbestrijdingsmiddelen.